Hantering av personuppgiter

Så hanterar Minitaxi dina personuppgifter (GDPR)

Den 25 maj träder EU:s nya och strängare dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter vår nuvarande personuppgiftslag (PuL). Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU vilket ska underlätta för företag att verka på unionens inre marknad. Den ställer högre krav på oss som näringsidkare där våra ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och rättigheter för den enskilde stärks när det gäller personlig integritet.

Vilka personuppgifter behandlas?
På Minitaxi jobbar vi med telefon- och onlinebokning där vi ber om vissa personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och mejladress. Uppgifterna lägger vi in i vårt bokningssystem för att kunna göra din bokning, ge dig bra service.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?
Insamlingen av personuppgifter sker först och främst för att vi ska kunna genomföra taxibokningen Uppgifterna vi tillhandahåller hjälper oss att kunna leverera den bästa av service från bokningstillfälle till ankomst och avresa.

Hur tar vi hand om dina uppgifter?
Dina personuppgifter lagras i vårt Bokningssystem och finns endast tillgängliga för våra anställda. Vi använder uppgifterna för att kunna kontakta er innan ankomst, för att bistå med hjälp och kunna svara på frågor. Dina uppgifter sparar vi så länge du är okej med det och vill att vi ska tillhandahålla dem. Vi uppdaterar regelbundet våra register så att eventuella äldre, inaktiva och tidigare önskade borttagna uppgifter inte längre följer med.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Minitaxi. Vi kan dock komma att dela dina uppgifter med våra IT-leverantörer. Eventuella andra leverantörer som vi anlitar kan också komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till oss. Samtliga leverantörer behandlar endast personuppgifter på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner.

Hur tillmötesgår vi era rättigheter?
Ni kan när som få:
– tillgång till era personuppgifter.
– felaktiga personuppgifter rättade
– få personuppgifter raderade
– invända mot att personuppgifterna används för direkt- eller riktad marknadsföring

Kontakt
Vid frågor eller önskemål, vänligen kontakta info@minitaxi.se eller 031-142220.
Om vi inte hör av från er, tolkar vi er tystnad som ett godkännande av våra nya villkor.

Kontakt

Besöksadress:
Utängarna 23
417 05 Göteborg

E-post: info@minitaxi.se

Ladda ned vår app! 

Följ oss! 

Copyright © MiniTaxi